Karin Enskär

Kort presentation

Karin Enskär är klinisk professor i pediatrisk omvårdnad vid institutionen för kvinnor och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet, i kombination med Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Hennes forskning rör omvårdnad av barn med cancer, stress och smärta under medicinska procedurer, barn som anhöriga till en sjuk förälder och omvårdnad inom barn- och skolhälsovård.

Biografi

Karin Enskär är klinisk professor i pediatrisk omvårdnad vid institutionen för kvinnor och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet, i kombination med Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala, Sverige, sedan 2021. Hennes forskning och undervisning rör barns och ungas hälsa, omvårdnad av sjuka barn och deras familjer, inkl bemötande, livskvalitet, smärta och smärtlindring och barns delaktighet. Därtill handleder och examinerar hon uppsatser och avhandlingar.

Karin Enskärs doktorsavhandling, från Linköpings universitet 1997, berör upplevelsen av livssituationen hos barn och ungdomar med cancer och deras familjer. Hennes nuvarande forskning rör främst olika aspekter av omvårdnad av barn med cancer och deras familjer. Hon samarbetar med forskare från Kina, Singapore, Sydafrika, USA och Sverige. Hon handleder också kollegor och forskarstuderande inom ett flertal områden, till exempel vardagsliv och omvårdnad av barn med cancer och andra långvariga sjukdomar, stress och smärta under medicinska procedurer för barn, barn som anhöriga till en sjuk förälder och omvårdnad inom barn- och skolhälsovård. Karin Enskär är ofta engagerad som granskare vid disputationer, forskningsansökningar och förhandsgranskade tidskrifter.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Karin Enskär

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin