Maja Andreasson

Doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
maja.andreasson@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i litteraturvetenskap sedan 2022. Min forskning kretsar kring kollektiva minnen i romaner berättade ur gruppens perspektiv, med en vi-röst.

Då och då medverkar jag även med essäer för OBS i Sverige radio.

Media

Annie Ernaux gör utgrävningar i kollektivets ruiner

Essä i OBS, Sveriges Radio,7 oktober 2022

https://sverigesradio.se/avsnitt/annie-ernaux-gor-utgravningar-i-kollektivets-ruiner

Maja Andreasson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin