Richel Bilderbeek

Kort presentation

Jag är att

* Biomedicinskt centrum (BMC), byggnade B9, fjärde plan, i rummet B9:430b. Enklast för att komma dit: gå till 4:e plan av C9 och gå i den liten korridoren vänster av toilatterna och knack på första dör på vänstersida.

* www.richelbilderbeek.nl

* www.github.com/richelbilderbeek

Richel Bilderbeek

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin