Anna Wallsten

Kort presentation

UU Samverkan är en del av universitetets innovationskontor, med uppdrag att stödja samverkans- och innovationsprojekt mellan forskare och organisationer i samhället.

Vi som arbetar här har olika akademiska bakgrunder och yrkeserfarenheter från flertalet branscher och sektorer.

Jag är en tvärvetenskaplig samverkansledare med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap. Filosofie doktor i Teknik och social förändring.

Anna Wallsten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin