Felicia Hansson

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Klinisk obstetrik

E-post:
felicia.hansson@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
Leg läkare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin