Stefan Häggman

Kort presentation

I mitt arbete på rektorsprogrammet handleder jag en handfull rektorer som går andra året på rektorsprogrammet. Professionshandledningen ingår i rektorsstudierna och är kopplade till olika teman. Min uppgift är att handleda det digitala gruppsamtalet på á tre timmar.

Stefan Häggman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin