Eva Randell

Forskning

Den pågående forskningen handlar om ungdomar med intellektuella svårigheter samt tre olika forskningsprojekt som handlar om föräldrastöd:

  • Föräldrastöd för föräldrar med kognitiva svårigheter som får interventionen PYC (parenting young children) i hemmiljö
  • Tidigt föräldrastöd med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö och erbjuda stöd och hjälp med gemensamma insatser från Barnhälsovården och socialtjänstens öppenvård (projektet BarnSäkert/SEEK)
  • Implementering av föräldrastödsprogrammet ICDP (International Child Development Program) inom ramen för SFI (svenska för invandrare)

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin