Samuel Runyeon Odeberg

Amanuens vid Matematiska institutionen; Amanuenser

E-post:
samuel.runyeon_odeberg@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag jobbar för närvarande som amanuens parallellt med mina studier i masterprogrammet i matematik.

Samuel Runyeon Odeberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin