Mar Ouro-Ortmark

Doktorand vid Juridiska institutionen; Doktorander

E-post:
mar.ouro.ortmark@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Mar Ouro-Ortmark

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin