Cecilia Brundin Pettersson

Kort presentation

Jag är forskarstuderande med intresse för vårdutveckling för blivande och nyblivna mammor med ätstörning. Jag arbetar kliniskt som behandlare på ätstörningsenheten för vuxna inom region Dalarna, Dala ABC samt en pågående studie där vi intervjuar gravida kvinnor med ätstörningssymtom gällande vad de själva önskar för hjälp och stöd för sina ätstörningssymtom samt om de ser hinder för att söka hjälp. Syftet är att höra kvinnornas egna ord samt utveckla stöd och behandling för aktuella kvinnor.

Nyckelord

  • binge eating disorder and obesity
  • binge eating disorder and pregnancy
  • biochemistry
  • eating disorders
  • eating disorders and pregnancy
  • nutrition
  • pregnancy
  • psychology
  • toxicology

Biografi

Jag är nutritionist och arbetar sedan flera år inom ätstörningsvården. Min första artikel, Eating disorder symptoms pre- and post partum, publicerades 2016 och blev på ett sätt starten på min forskning. I dag är jag forskarstudent och min forskning handlar om att i första hand ta reda på vad gravida kvinnor med ätstörningssymtom har för behov av behandling och stöd och vad de kan se för hinder till att söka stöd. Med den kunskapen kan vi senare utveckla stöd och behandling för dessa kvinnor. Parallellt med forskningen arbetar jag kliniskt som behandlare vid Dala ABC ätstörningsenheten för vuxna inom region Dalarna. På Dala ABC möter jag patienter (de flesta gravida eller nyblivna mammor) dels individuellt men även i grupp. Dala ABC har en mammagrupp för patienter som är gravida eller mammor med små barn. Vi samarbetar även med mödra- och barnhälsovården inom region Dalarna. Detta tvärvetenskapliga samarbetet kallas Ätsam och innefattar bland annat en vårdrutin som skrivits i samarbete mellan Dala ABC, mödra- och barnhälsovården för ett säkert vård flöde för patienten och ett stöd för kliniker.

Cecilia Brundin Pettersson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin