Elin Örså

Kursadministratör vid Matematiska institutionen; Administration

Telefon:
018-471 28 07
E-post:
elin.orsa@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Elin Örså

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin