Annika Wibäck

HR-generalist vid Matematiska institutionen; Administration

Telefon:
018-471 32 90
E-post:
annika.wiback@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Annika Wibäck

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin