Sophie Bergerbrant

Vik. Universitetslektor vid Institutionen för arkeologi och antik historia; Arkeologi

E-post:
sophie.bergerbrant@arkeologi.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Nyckelord

  • adna
  • bronsålder
  • genus
  • gravläggning
  • våtmark
  • äldre järnålder
Sophie Bergerbrant

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin