Yunyun Yang

Vik. Forskningsingenjör vid Institutionen för ABM; Centrumbildning i Digital Humaniora

E-post:
yunyun.yang@abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin