Oskar Ekman

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Neurologi

E-post:
oskar.ekman@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 plan 2
751 85 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin