Sofia Sundbaum

Ekonom vid Matematiska institutionen; Administration

Telefon:
018-471 33 56
E-post:
sofia.sundbaum@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Sofia Sundbaum

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin