Lena Wettergren

Akademiska meriter:
Med. Dr. leg. ssk.
ORCID:
0000-0003-1279-2191

Kort presentation

Professor i vårdvetenskap med en förenad anställning som legitimerad sjuksköterska knuten till Akademiska sjukhuset, verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar. Forskning med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna med cancer och leder forskningsprogrammet Fex-Can – Fertilitet och sexualitet efter cancer. Även engagerad i forskning och forskarutbildning i Uganda och Etiopien. Undervisar främst i specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning onkologisk vård.

Media

Studie: Många cancerdrabbade kvinnor har problem med sex

Intervju SVT Uppsala

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/manga-kvinnor-med-cancer-har-problem-med-sex

Svårt med sex för unga kvinnor med cancer

Tack till Acta Oncologica vars presskampanj om vår senaste artikel skapade stort genomslag - viktigt att unga kvinnors sexproblem efter cancer uppmärksammas!

https://www.gp.se/nyheter/sverige/sv%C3%A5rt-med-sex-f%C3%B6r-unga-kvinnor-med-cancer-1.83273092

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Lena Wettergren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin