Henrik Bellander

Universitetslektor i processrätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Mobiltelefon:
070-208 30 39
E-post:
henrik.bellander@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Bedriver forskning om rättegångskostnader i dispositiva tvistemål. Undervisar i civilrätt, civilprocessrätt och straffprocessrätt.

Biografi

- Jur kand, Uppsala universitet, 2002

- Tingsnotarie, Västmanlands tingsrätt, 2002-2004

- Gästlärare i processrätt (T 4), Uppsala universitet, 2004-2005

- Advokatfirman Lindahl, 2005-2014

- Av Länsstyrelsen förordnad Notarius Publicus, 2006-2011

- Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2008-2014

- Medförfattare till Karnovs lagkommentar (18 kap RB), 2015-

- Ledamot av Akademiska rådet, Juridisk Publikation, 2016-

- Författare av expertkommentarer i processrätt, Blendow Lexnova, 2016-

- Vice ordförande Juridiska doktorandrådet, ledamot fakultetsnämnden, suppleant Forskningsutskottet, ledamot (sekreterare) HSDU, ledamot Uppsala studentkårs doktorandnämnd, 2012-13

- Ledamot i fakultetens valberedning, 2012-14

- Suppelant i fakultetens rekryteringsgrupp 2015-16

- Undervisning på terminskurs 2 (civilrätt), terminskurs 4 (processrätt), fördjupningskurserna Civilprocessföring och Introduction to Swedish Law samt handledning av examensarbeten i processrätt, 2011-

- Kursföreståndare på terminskurs 2 (tillsammans med Joel Samuelsson), vt 2017-

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Henrik Bellander

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin