Helena Igelström

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Fysioterapi och beteendemedicin

Telefon:
018-471 47 40, 072-999 95 99
E-post:
helena.igelstrom@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Docent och klinisk lektor i fysioterapi.

Biografi

Jag arbetar som klinisk lektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och har min kliniska förankring vid Akademiska sjukhuset. Den patientgrupp som jag framför allt arbetar med är patienter med tumör eller cancerdiagnos.

Min forskning handlar i stort om hälsorelaterade beteendeförändringar hos personer som har eller har haft cancer men ett stort fokus ligger på fysisk aktivitet/träning och stillasittande beteenden samt om mätmetoder för dessa beteenden.

Den undervisning jag är engagerad i bedrivs på Fysioterapeutprogrammet. De kurser jag arbetar med just nu är Vetenskapsmetodik III/PM (termin 5), Magisterkurs i fysioterapi (fristående kurs), och Fysisk träning inom cancerrehabilitering (fristående kurs).

Forskning

Min forskning kretsar kring hälsorelaterade beteendeförändringar och stort fokus ligger på fysisk aktivitetsbeteende och stillasittande beteenden. Forskningen involverar både psykometri hos mätmetoder, prevalens och sambandsvariabler, effekter av fysisk aktivitet/träning, samt interventioner för att förändra och bibehålla ett förändrat hälsobeteende.

Just nu arbetar jag mycket med hjärttoxicitet efter cancerbehandling och huruvida fysisk aktivitet och träning kan mildra dessa biverkningar Vi startar snart en behandlingsstudie (LYMfit) för att studera effekten på risken för hjärtkärlsjukdom av fysisk träning 2-5 år efter lymfombehandling.

Tidigare har jag också arbetat i projektet Phys-Can (phys-can.uu.se) som handlade om fysisk träning och beteendeförändring under pågående kurativ cancerbehandling, samt projektet AdultCan (U-CARE: u-care.uu.se/adultcan) där vi studerade effekten på psykisk hälsa av en webbaserad psykosocial intervention under pågående kurativ cancerbehandling.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin