Hannes Bohman

Akademiska meriter:
läkarexamen

Kort presentation

Jag disputerade 2012 i Uppsala i Barn och Ungdoms Psykiatri i ämnet: Långtids uppföljning av tonårsdepression.

För närvarande är jag aktiv i 3 projekt.

Tidiga tecken på kärlsjukdom hos barn och ungdomar med psykos- och bipolär sjukdom.

Hälsoekonomisk analys för att främja psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Ett samarbete mellan UUoch Örebro Universitet.

Familjerelationer och familjekonflikters betydelse för långsiktig psykisk och kroppslig hälsa. Samarbete mellan UU och Stockholms universitet

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Hannes Bohman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin