Arizo Karimi

Kort presentation

Research interests: family, labor & gender economics.

Personal web page

Nyckelord

  • family economics
  • labor economics

Biografi

Forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och Uppsala Center for Labor Studies (UCLS). Jag forskar inom arbetsmarknadsekonomi, med inriktning mot effekter av familjebildning, familjestruktur och socialförsäkringar på individers arbetsmarknadsutfall.

Personlig hemsida

Arizo Karimi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin