Erebouni Arakelian

Specialistsjuksköterska vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Anestesiologi och intensivvård

Telefon:
018-471 66 44
Mobiltelefon:
070-425 01 78
E-post:
erebouni.arakelian@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD, RN

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin