Liana Lopes

Kort presentation

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Master Coordinator (Peace and Conflict Studies)
Master's degree in International Relations (2000) and PhD in International Relations (2006), Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio/Brazil) with collaborative period at Tel Aviv University (Israel).

Project Coordinator for Societies at Risk: https://www.pcr.uu.se/research/sar/

Uppsala Rotary Peace Center Coordinator: https://www.pcr.uu.se/education/uppsala-rotary-peace-center/

Liana Lopes

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin