Johanna Belachew

Verksamhetschef vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mobiltelefon:
072-208 44 29
E-post:
johanna.belachew@nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag är disputerad inom obstetrik vid Kvinnors och barns hälsa och är nu verksam som bihandledare vid IMCH. För närvarande arbetar jag som Verksamhetschef för kvinnosjukvården Gävleborg.

Johanna Belachew

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin