Johan Isaksson

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
johan.isaksson@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
Psykolog

Kort presentation

Psykolog och forskare inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Biografi

Jag forskar och arbetar kliniskt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Fokus för min forskning är orsaker till psykisk ohälsa och psykologisk behandling. Pågående projekt handlar om att identifiera biomarkörer vid psykiatrisk problematik, utforma och bedöma gruppbehandling för ungdomar med ADHD, samt undersöka betydelsen av känsloreglering för psykiatriska symtom.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Johan Isaksson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin