Lena Ring

Adjungerad professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Hälsovetenskap och e-hälsa

Mobiltelefon:
076-145 34 66
E-post:
lena.ring@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD/Docent/Associate professor
Lena Ring

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin