AnnaCarin Billing

Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Telefon:
018-471 15 78
E-post:
annacarin.billing@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
Fil

Kort presentation

Fil Dr i litteraturvetenskap, lektor i litteraturvetenskap.

Disputerade 2003 med avhandlingen Hvad er sannhet. Studier i Cora Sandels novellistik.

Forskningsintressen: 1900-talslitteratur, kvinnliga författare, ekokritik, litteraturdidaktik.

Undervisar i litteraturvetenskap, främst inom Ämneslärarprogrammet med inriktning svenska.

Forskning

Pågående projekt:

Motiv, metafor, materia. En ekokritisk läsning av Kerstin Ekmans tetralogi Kvinnorna och staden 1974–1983

Kerstin Ekman har genom sitt författarskap behandlat frågor om människans samexistens med natur och miljö och hur en antropocentrisk världsbild resulterar både i människans rovdrift på naturen och i ett diskursivt avstånd till den. Detta inte minst i Ekmans tetralogi Kvinnorna och staden, som består av romanerna Häxringarna (1974), Springkällan (1976), Änglahuset (1979) och En stad av ljus (1983). I projektet studeras naturens roll i romanerna. Genom att naturen tar sig litterärt uttryck, manifest i textens motiv, metaforiskt i språk och struktur och materiellt i agensen hos jord, vatten, luft och eld, pekar romanerna på problemen med en antropocentrisk världsbild. Detta undersöks utifrån ekokritisk, posthumanistisk och nymaterialistisk teori, samt genusteori.

Projektet är tänkt att resultera i en monografi. Två artiklar har också publicerats:

AnnaCarin Billing, “Water as Motif, Metaphor, and Matter in Kerstin Ekman’s novel The Spring”, i Karin M Danielsson, Marie Öhman, Ingemar Haag och Thorsten Päplow (red.) Doing Ecocriticism: Local Beginnings, Global Echoes (2019)

AnnaCarin Billing, ”Jord och tid. En ekokritisk läsning av Kerstin Ekmans roman Häxringarna” i Litteratur och språk nr 5 (2009)

Övriga publikationer:

AnnaCarin Billing, ”Människa, kanin, text och bild i Anna Höglunds Om detta talar man endast med kaniner” i Litteratur och språk, nr 11 (2016)

AnnaCarin Billing, Katarina Rejman & Eva Söderberg, ”En drake, tre läsningar – och sex steg i den didaktiska trappan” i Helene Ehriander & Martin Hellström (red.) Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap (2015)

AnnaCarin Billing, ”Var går gränsen? Lek och allvar och andra balansakter i ett par dikter av Harriet Löwenhjelm” i Eva Heggestad et al (red.) En ny sits. Humaniora i förvandling. Vänbok till Margaretha Fahlgren (2008)

AnnaCarin Billing, ”’Tänk den som vore en karl.’ Diktjaget, fin-de-siècle och normernas spel i några dikter av Harriet Löwenhjelm” i Marta Ronne (red.) Mot normen. Kvinnors skrivande under 1900-talet (2007)

AnnaCarin Billing, ”Der finns ikke ord. Kön, makt och språk i Cora Sandels novellistik” i H. Howlid Wærp (red.), Det upåaktede liv. Om Cora Sandels forfatterskap (2005)

AnnaCarin Billing, ”Novellgenren, den kvinnliga författaren och litteraturhistorieskrivningen. Exemplet Cora Sandel” i Å. Johansson & P. Ragnerstam (red.), Limitation and Liberation. Women writers and the Politics of Genre, Skrifter från centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet 1 (2005).

AnnaCarin Billing, Hvad er sanning? Studier i Cora Sandels novellistik (Diss Uppsala; Oslo 2002).

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Böcker

AnnaCarin Billing

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin