Jan Fagius

Docent, överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Neurologi

E-post:
jan.fagius@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 plan 2
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD, docent i neurologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin