Anne-Liis von Knorring

Professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
anne-liis.von_knorring@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin