Carin Backlin

Biomedicinsk analytiker vid Institutionen för biologisk grundutbildning

E-post:
carin.backlin@ibg.uu.se
Besöksadress:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin