Hugo Fridén

Universitetslektor i processrätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 20 32
Mobiltelefon:
070-220 52 98
E-post:
Hugo.Friden@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
mott på inst eft ök
Akademiska meriter:
JD
Hugo Fridén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin