Cecilia Johansson

Akademiska meriter:
FD, Excellent lärare
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Jag är universitetslektor i meteorolog, samt excellent lärare. I min forskning undersöker jag hur klimatförändringar har påverkat strukturen av snö samt vilken effekt det får på djur- och växtliv. Min forskning visar att förekomsten av is vid marken (under snön) har ökat markant under de senaste 60 åren.

Jag är även mycket engagerad i utbildningsfrågor och driver bl.a. projekt Öppet för klimatet, med öppna kurser för att stödja Sveriges klimatomställning.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Rapporter

Cecilia Johansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin