Lisa Ekselius

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; WOMHER

Mobiltelefon:
070-655 54 75
E-post:
lisa.ekselius@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Womher, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent

Biografi

Lisa Ekselius är seniorprofessor i psykiatri och har tidigare varit överläkare vid Akademiska sjukhuset. Hennes forskning fokuserar på individuella skillnader i personlighetsdrag och kognitiva processer med relevans för psykisk sårbarhet och psykisk sjukdom.

Forskningen utgår från två huvudspår, ett metodorienterat och ett hypotesdrivet. Huvudsyftet med det metodorienterade spåret är att öka kvaliteten på bedömningsinstrument. Detta motiveras både av de snabba framstegen inom grundläggande neurovetenskap, vilket kräver valida och reliabla bedömningar mot vilka den genetiska och neurokemiska informationen kan värderas, liksom av kliniska behov för att genomföra tillförlitliga kliniska bedömningar.

Det hypotesdrivna spåret omfattar studier om hur enskilda faktorer såsom personlighetsdrag och kognitiva processer formas och utvecklas som ett resultat av genetiska och miljömässiga faktorer. Vidare studeras hur dessa enskilda skillnader interagerar med stress i olika sjukdomstillstånd liksom det prognostiska värdet av individuella skillnader vid psykiska och somatiska sjukdomstillstånd.

Lisa Ekselius var tillsammans med forskarkollegor på Institutionen för kvinnors och barns hälsa initiativtagare till forskningscentret WOMHER - Women's Mental Health during the Reproductive Lifespan, och centrets föreståndare fram till september 2022. Därefter har hon fungerat som senior rådgivare.

Lisa Ekselius är hedersledamot i Svenska Psykiatriska Föreningen, ordförande i Svenska Serotoninsällskapet och var fram till i maj 2023 ledamot av Uppsala universitets konsistorium.

Forskning

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Within the Department of Neuroscience research related to psychiatry has its focus on investigating factors relevant for psychiatric morbidity. The research group holds a wide variety of competence, and most members have substantial clinical experience.

There is broad expertise in research methods, from preclinical and experimental methods, to methods used in clinical studies. This includes, but is not limited to methods for evaluation of psychiatric symptomatology and methods used in genetic and proteomic research.

This wide knowledge base allows clinically relevant research on many levels. The ultimate goal of the research is to improve psychiatric health. This requires optimal definitions of psychiatric states optimal diagnostic procedures and subsequently best available and evidence based care and treatments. All of this shall be based on up-to-date knowledge of the enigmas of the nervous system.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Lisa Ekselius

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin