Sten Rubertsson

Professor överläk vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Anestesiologi och intensivvård

Telefon:
018-611 39 81
Mobiltelefon:
070-869 39 96
Fax:
018-55 93 57
E-post:
sten.rubertsson@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD, docent i anestesiologi och intensivvård, överläkare
Sten Rubertsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin