Pranee Lundberg

Akademiska meriter:
Docent
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Pranee Lundberg är legitimerad sjuksköterska, barnmorska och docent i vårdvetenskap, och hon arbetar som universitetslektor i vårdvetenskap på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Hon bedriver forskning i Sverige och utomlands inom omvårdnad, postpartum stress, kultur och hälsa, hälsorelaterad livskvalitet, egenvård av cancer och kroniska sjukdomar, reproduktiv hälsa, kulturell vård samt yrkeshälsa och ergonomi.

Biografi

Forskning

Aktuella projekt:

 • Upplevda behov av stöd under graviditet och föräldrastress 18 månader efter barnafödsel
 • Utvärdering av behandling med anti-VEGF-läkelmedel vid diabetesamakulaödem: Hälsorelaterad livkvalitet och upplevelser av denna behandling
 • Hälsorelaterad livskvalitet och psykosocial situation bland kvinnor från olika kulturer efter bröstcancerkirurgi med eller utan rekonstruktion
 • Livskvalitet samt behov av information och psykosocialt stöd hos patienter med prostatacancer och deras partner
 • Effekt av bemyndigandeintervention på egenvård av buddhistiska och muslimska patienter med typ 2 diabetes
 • Vårdgivarbörda bland familjemedlemmar till personer som lever med HIV/AIDS i Ho Chi Minh City
 • Kännetecken för HIV/AIDS-relaterad stigma och diskriminering upplevda av gymnasieungdomar i Vietnam
 • Erfarenheter av dagen-efter-piller bland vietnamesiska unga kvinnor
 • Sexuellt överförda sjukdomar: Kunskap, attityder och föreställningar bland vietnamesiska ungdomar
 • Europeiskt ramverk för kulturell vård

Utbildning

 • Föreläsare på sjuksköterskeprogrammet.
 • Handledare och examinator för uppsatser i grund- och masterutbildning.
 • Kursansvarig och examinator för tre internationella fristående kurser: Trends in Global Health (7.5 hp) och Culture and Health (7.5 hp) på grundnivå samt Challenges in Global Health (7.5 hp) på avancerad nivå.

Pedagogiskt pris

 • Outstanding Ramathibodi Nurses’ Alumni Award 2009 on Teaching, Ramathibodi Nurses’ Alumni Association, Mahidol University, Thailand

Doktorandhandledning

 • Margareta Widarsson, Parenthood with focus on needs of support during pregnancy and parental stress 18 months after birth (registered 2011)
 • Therese Granström, Hälsorelaterad livskvalitet och upplevelser av injektionsbehandling vid diabetesmakulaödem (will be registered spring 2013)

Uppdrag

 • Internationell koordinator för Erasmus, Nordplus och Asien (Thailand, Vietnam) för sjuksköterskeprogrammet.
 • Medlem i European Academy of Caring Science (EACS)
 • Medlem i Pool of External Experts, Medicine and Care, International Programme Office for Education and Training,
 • Medlem i Broad för Stiftelsen InDevelops u-landsfond

Curriculum vitae

Se CV till höger om fotografiet ovan.

Övrigt

Referee för Journal of Advanced Nursing, Journal of Midwifery, Journal of Sexual and Reproductive Health Care, European Journal of Contraception & Reproductive Health Care.

Pranee Lundberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin