Jan Melin

Forskningsläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Njurmedicin

Telefon:
018-611 00 00
Mobiltelefon:
070-456 30 81
E-post:
Jan.Melin@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD, leg. läk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin