Katarina Laurell

Associerad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Neurologi

E-post:
katarina.laurell@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 plan 2
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD, Ph.D

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin