Carolina Wallström-Pan

Kort presentation

Samordning och utveckling av den administrativa stödfunktionens arbete, övergripande ansvar för budget och bokslut, samt stöd till prefekt och ledning i den långsiktiga verksamhetsplaneringen.

Carolina Wallström-Pan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin