Mikael Möller

Professor emer. i civilrätt vid Juridiska institutionen; Gäster och övrigt verksamma

Telefon:
018-471 76 70
E-post:
Mikael.Moller@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD, Prof
Mikael Möller

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin