Elisabeth Lehrberg

Universitetslektor i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

E-post:
Elisabeth.Lehrberg@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD, doc
Elisabeth Lehrberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin