Fredrik Sundström

Utbildningssamordnare vid Institutionen för biologisk grundutbildning

Telefon:
073-469 73 45, 018-471 13 12
Fax:
018-471 46 89
E-post:
fredrik.sundstrom@ibg.uu.se
Besöksadress:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD, Docent i biologi med inriktning mot zooekologi

Kort presentation

Sedan april 2017 är jag studierektor på masternivå i biologi. Jag undervisar dessutom en del, huvudsakligen på kandidatnivå. Jag är kursansvarig för Kvantitativ biologi http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kKod=1BG104.

Det finns mer information om mig och min tidigare forskning på

https://sites.google.com/site/fredsundstrom/

Fredrik Sundström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin