Fredrik Sundström

Utbildningssamordnare vid Institutionen för biologisk grundutbildning

Telefon:
073-469 73 45, 018-471 13 12
Fax:
018-471 46 89
E-post:
fredrik.sundstrom@ibg.uu.se
Besöksadress:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent i biologi med inriktning mot zooekologi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin