Mia Furebring

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Infektionsmedicin

Telefon:
018-611 54 88
E-post:
Mia.Furebring@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
leg. läk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin