Kåre Bondeson

Överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk Mikrobiologi

Telefon:
018-611 55 92
E-post:
Kare.Bondeson@medsci.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Klinisk Mikrobiologi, Hub
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
leg. läk., DMSc

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin