Karl-Einar Ericsson

Kort presentation

Jobbar på Kurskansli Fysik rum Å10167 på Ångströmlaboratoriet. Jag jobbar med schemaläggning för Tekniskt naturvetenskapligt basår, kandidatprogrammet i fysik, masterprogram i fysik och övriga fristående kurser som institutionen ger.

Jag jobbar även med övrigt kursadministration som registrering och rapportering i Uppdok och tentamenshantering.

Karl-Einar Ericsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin