Per Engström

Universitetslektor och docent vid Nationalekonomiska institutionen; Professorer och lektorer

Telefon:
018-471 76 34
Mobiltelefon:
070-224 25 63
E-post:
Per.Engstrom@nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent
CV:
Ladda ned CV
Per Engström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin