Jan Södersten

Professor emeritus ssk företagsbeskattning 89 vid Nationalekonomiska institutionen; Professorer och lektorer

Telefon:
018-471 51 11
E-post:
Jan.Sodersten@nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin