Ingvar Backéus

Pens. Universitetslektor vid Institutionen för ekologi och genetik; Växtekologi och evolution

E-post:
ingvar.backeus@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent

Kort presentation

Docent i ekologisk botanik. Pensionerad universitetslektor i tropisk växtekologi.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Ingvar Backéus

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin