Hedvig Ekerwald

Professor i sociologi 07 vid Sociologiska institutionen; Emeriti

Telefon:
018-471 51 69
E-post:
hedvig.ekerwald@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, prof. i sociologi 07

Kort presentation

Professor i sociologi, forskar om ungdomar utifrån ett intersektionellt perspektiv och om sociologins historia

Hedvig Ekerwald

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin