Jacob Höglund

Professor i zoologisk bevarandebiologi vid Institutionen för ekologi och genetik; Zooekologi

Telefon:
018-471 26 71
Mobiltelefon:
070-425 01 26
E-post:
Jacob.Hoglund@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Professor i Zoologisk bevarandebiologi. Jag och min forskargrupp är intresserade i att studera den genetiska mångfaldens betydelse för små populationers överlevnad. Vi studerar ffa. hotade ryggradsdjur men är även inblandade i ett och annat insektsprojekt.

Min forskningshemsida

Biografi

Professor, Zoologisk bevarandebiologi, Inst. f. Ekologi och Genetik, 2006-

Programansvarig professor, Avd. f. Populationsbiologi och Naturvårdsbiologi, Inst. f. Ekologi och Evolution, 1999-2005.

Universitetslektor i Evolutionsbiologi, Zoologiska inst., 1993-1998.

Forskarassistent. Zoologiska inst., / Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR), 1989-1993.

Post-doc, School of Biological Sciences, Univ. East Anglia, Prof. WJ Sutherland. (Kungliga vetenskapsakademien/Royal Society). 1989.

Forskarstuderande. Zoologiska inst., 1984-1989.

Fil. kand. Biologi/Kemi, Uppsala universitet, 1983

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Jacob Höglund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin