Elisabeth Långström

Utbildningssamordnare vid Institutionen för biologisk grundutbildning

Telefon:
018-471 13 23
Mobiltelefon:
070-167 90 52
E-post:
elisabeth.langstrom@ibg.uu.se
Besöksadress:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Jag arbetar sedan april 2017 som studierektor vid IBG, med särskilt ansvar för kurser och program på kandidatnivå. Jag har ansvar för hantering av fusk och plagiat på biologiska sektionens utbildningar.

Jag har en bakgrund som forskare i systematisk botanik och undervisar en del inom min tjänst.

Nyckelord

 • boraginaceae
 • botanik
 • botany
 • communication
 • echichilon
 • echiochileae
 • extern kommunikation
 • fusk och plagiat
 • information
 • intern kommunikation
 • medarbetarportalen
 • nyhetsbrev
 • plagiarism and cheating
 • studierektor
 • study director
 • undervisning
 • webb
 • webmaster

Biografi

Undervisning

Min undervisning sker i samarbete med Avdelningen för systematisk biologi på EBC och på kurser som ges av IBG. Jag är kursansvarig för kurserna Naturkunskap och didaktik 15 hp, Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 30 hp, Yrkespraktik 15 hp, och undervisar på kursen Floristik och faunistik 7,5 hp. Jag brukar också hålla botanikföreläsningar på kursen Biologi A 22,5 hp, hålla föreläsningar om fusk och plagiat, hur man gör bra postrar samt handleda examensarbeten för lärarstudenter.

Bakgrund

Jag studerade större delen av min biologutbildning vid Uppsala universitet med ett kort avbrott för att studera skogsbiologi och skogsvård i Umeå. Mitt forskningområde är systematisk botanik. Jag doktorerade på strävbladsväxter (familjen Boraginaceae) 2002. Efter min doktorsavhandling skapade jag tre Internetbaserade kurser: en Linnékurs på svenska, en farmakognosikurs och en Linnékurs på engelska, och jag skrev två åtgärdsprogram för hotade gräsarter åt Naturvårdsverket. Därefter jobbade jag som informatör för EBC och senare som ordinarie informatör åt IBG. Jag har hela tiden undervisat och tillträdde 2017 som Studierektor vid IBG.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Elisabeth Långström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin